Avtackning av styrelsen och arbetsplansdiskussion


Nu har vi kommit en bit in i mötet och distriktsstyrelsen har beviljats ansvarsfrihet och har tackats av med blommor, tårar och kramar.

Klicka på läs mer för att se fler härliga bilder.