Bästa UNF-medlem!


Den 7:e april är det dags för UNF Skaraborgs distriktsårsmöte (DÅM) 2018! Vi vill att du är med och påverkar hur distriktet kommer arbeta det nästkommande året. Under årsmötet kommer vi bland annat besluta hur vår budget och arbetsplan kommer se ut, samt välja en ny distriktsstyrelse. Självklart ska du vara med och påverka!

DÅM:et kommer vara på Torsö bygdegård, på Torsö utanför Mariestad, och för att ta oss dit kommer vi gemensamt åka buss från vår lokal i Skövde (Drottninggatan 13). Mer info om detta kommer senare via SMS.

Du anmäler dig på HÄR senast 31 mars.

Om du eller din förening redan nu har idéer på hur distriktet ska arbeta följande mandatperiod kan ni skicka in motioner (skriftliga förslag) senast 23:e mars HÄR.

Handlingarna (föredragningslista, verksamhetsberättelse, förslag på budget och arbetsplan, etc.) inför mötet kommer skickas ut till alla ombud senast tio dagar innan årsmötets öppnande. Om du som gäst också vill ha tillgång till handlingarna kan du kontakta distriktsordförande Jenny Grahn.

Har du frågor kring distriktsårsmötet? Kontakta huvudansvariga

Jenny Grahn på 076 201 05 85 eller jenny.grahn@unf.se

Cecilia Fredriksson på 072 395 39 71 eller cecilia@unf.se

Var med i den fortsatta kampen för en demokratisk och solidarisk värld fri från droger!

Bästa hälsningar,

Distriktsstyrelsen

UNF Skaraborg